Aldersgrenser på kino

Bilde av barn i kinosal

Fra 1. januar 2023 opphører regelen i bildeprogramloven om at Medietilsynet skal sette aldersgrense på kinofilm. Fra nyttår blir det kinofilmdistributørene som vil være ansvarlig for å sette aldersgrense på kinofilmen. Medietilsynet vil fortsatt være tilsynsorgan, og kan endre aldersgrensen dersom den er satt i strid med regelverket.

Hvilken aldersgrense en film har finner du på filmomtalen og i kinoprogrammet.

Følgende aldersgrenser gjelder for filmer som skal vises på kino:

- Alle (tillatt for alle)
- 6 år (alle barn i følge med foresatte)
- 9 år (barn ned til 6 år i følge med foresatte)
- 12 år (barn ned til 9 år i følge med foresatte)
- 15 år (unge ned til 12 år i følge med foresatte)
- 18 år (absolutt nedre grense. Ingen i salen kan være under 18 år.)